Home

Ljetni univerzitet u Tuzli

28. Ljetni Univerzitet Tuzla – LJUT 2023 održaće se u periodu od 01.06. – 30.06.2023. godine. Centralna tema Ljetnog Univerziteta glasi: „Obrazovanje za održivi razvoj“. U sklopu LJUT 2023 predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu.

do sada je na LJUT učestvovalo:

0
Učesnika Ljetnog univerziteta
0
Stranih predavača i gostiju
0
Studenata

Pripremili smo za vas

LJUT program ima 3 cilja:

  1. RAZMJENA INFORMACIJA
    Strani eksperti u medicini, ekonomiji, jezicima, tehničkim i prirodnim naukama, pokazuju svoje teoretsko znanje i praktične vještine BH studentima, asistentima, profesorima i stručnjacima.
  2. STIMULACIJA INTERNACIONALNIH KONTAKATA
    Koji će dovesti do novih projekata i inicijativa.
  3. STVORITI POLJE ZA SARADNJU
    Studenata iz cijele bih kao i iz bivše Jugoslavije.

Partneri